0 - 0.00
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

תנאי שימוש

הזמנה באתר
1 . הלקוח מצהיר כי בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, בין עם ביצע רכישה ובין אם לא, הוא מאשר כי הוא מעל גיל 18 , קרא בעיון, הבין את תוכנו ומסכים ומקבל על עצמו את תנאי השימוש וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד טכנושק ייבוא ושיווק בע”מ )להלן: “טכנושק” ו/או “הנהלת האתר” ו/או “החברה”(, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש.


2 . הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. הלקוח מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ פוגענים, וירוסים וכל אמצעי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.


3 . המכירה באתר ליחידים בלבד. קמעונאים / סיטונאים יכולים לקבל הצעת מחיר בטלפון 08-64104102 . המחירים, לרבות דמי המשלוח וכל שירות אחר כפי שמופיע באתר האינטרנט תקפים לרוכשים דרך אתר האינטרנט בלבד.


4 . לחברה הזכות לקבוע את המוצרים אותם תמכור באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.


5 . לאחר ביצוע ההזמנה באתר, הלקוח יקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. והודעה זו אינה מהווה אישור המחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמין. ההזמנה תיכנס למערכת הקליטה של האתר ורק לאחר עיבוד ההזמנה לרבות עיבוד אופן התשלום – ורק לאחר מכן תאושר ההזמנה.


6 . ייתכן כי מוצרים המוצגים באתר יכול שיהיו לא זמינים במלאי ו/או לא מתאימים למכירה במועד בו הלקוח מעוניין לרכוש אותם, וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה. החברה תעשה מאמץ לעדכן את האתר לרבות המלאי של כל מוצר מעת לעת. החברה לא תישא בשום אחריות בגין אי אספקת מוצר שאזל מהמלאי או שנמצא לא מתאים לשיווק.
7 . פרטי המוצרים, תמונותיהם, המידע האלרגני, רכיבים וכן אזהרות לעניין רמות סוכר ו/או שומן רווי ו/או נתרן בכמות גבוהה הם באחריות יצרני המוצר בלבד ואין לאתר כל אחריות לעניין זה. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שבחלק מהמוצרים ישנם רכיבים אלרגניים ובהזמנתו הוא יודע כי האחריות לבדוק מוטלת עליו בלבד.


8 . האחריות לטיב ואיכות המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינה של היצרנים של המוצרים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר, למעט מוצרים שהנהלת האתר הודיעה במפורש שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידה ו/או מי מטעמה ולתקופה המוגדרת ע”פ חוק.


9 . אם נפלה טעות או יחול שיבוש בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישת המוצר.


10 . הנהלת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שהלקוח ביצע הוא המחיר שמתפרסם באתר בעת שתושלם ההזמנה.


11 . האתר מספק את מוצריו על ידי חברת משלוחים ואספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית.


12 . הלקוח אחראי לספק כתובת מדויקת למשלוח וככל וזו לא תהיה מדויקת עד כדי שהמשלוח יישלח בשנית לכתובת הנכונה – הלקוח יחויב, נוסף על המשלוח לכתובת השגויה גם בעלות המשלוח הנוסף לכתובת הנכונה. הלקוח מצהיר כי עליו מוטלת האחריות לקבל את המשלוח וכי ככל ולא יהיה מי שיקבל את המשלוח – השארת המשלוח אל מחוץ לדלת היא על אחריות הלקוח בלבד.

מדיניות החזרות וביטולים
13 . ניתנת ללקוח האפשרות לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה באחת מהדרכים הבאות:
10.1 פנייה על ידי “צור קשר” באתר האינטרנט www.tecnosac.co.il
10.2 פנייה על ידי שיחה לטלפון שירות לקוחות 08-64104102
10.3 פנייה לדואר בכתובת רחוב הצוער 6, באר שבע


14 . החזרת מוצרים היא בהתאם ובכפוף להוראות, תקנות וחוק הגנת הצרכן.


15 . בהתאם לתקנות הגנת הצרכן – בין היתר, אך לא רק, לא תתאפשר החזרת מוצרי מזון; טובין פסידים; טובין שעל פי דין אין להחזירם; מוצרים שמחירם תחת 50 ₪.


16 . החזרת התמורה, תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום בכרטיס אשראי, יזוכה אותו כרטיס האשראי של הלקוח.


17 . בהתאם להוראות ותקנות הגנת הצרכן – החברה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. במידה ואמצעי תשלום העסקה הינו כרטיס אשראי, ינוכו בנוסף כ 1.5% – מערך העסקה – בגין עמלת סליקה. דמי ביטול אלה ייגבו רק כאשר מדובר בהחזרת מוצר ותמורה בעקבות פגם במוצר או אי התאמה.


פרטיות וסודיות מידע
18 . בהצטרפות לשירותי אונליין ו/או למועדון הלקוחות, הלקוח מאשר כי המידע שמסר ייאסף אודותיו במסגרת כרטיס לקוח רשום ו/או חברותו במועדון הלקוחות ורכישותיו, יישמרו במאגרי המידע של החברה.


19 . הפרטים שימסרו על ידי הלקוח לצורך ביצוע רכישה באתר ישמרו על ידי האתר בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות.


20 . המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע של הלקוח מוצפן. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות לקוחותיה או מידע שנמסר על י די הלקוח לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.


21 . החברה תהא רשאית מעת לעת לפנות אל הלקוח בדיוור ישיר לצורך הצגה בפניו של הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות.
22 . פנייה זו יכולה שתהיה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת.


23 . בהסכמת הלקוח לתנאי השימוש ותקנון זה הלקוח מאשר לחברה לפנות אליו בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או בדבר פרסומות.


24 . הלקוח מאשר כי ידוע לו שבאפשרותו להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת שיחפוץ, הן על ידי הודעה חוזרת והן על ידי פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 08-64104102.


• בכל מקום בתקנון זה בו ננקטת לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
• ט.ל.ח.

  • אין עדין מוצרים בסל
דילוג לתוכן